Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 07 Maj 1440    Hızır: 15
12 DHIL KADE 1445

20
MAJ
2024
E Hënë

Dita 141. e vitit, Ditët e Mbetura : 225
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Mençuria është e mira më e madhe, është nderi më i madh i kësaj bote dhe i ahiretit. Hazreti Ali (Radijallahu anh)