Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 08 Maj 1440    Hızır: 16
13 DHIL KADE 1445

21
MAJ
2024
E Martë

Dita 142. e vitit, Ditët e Mbetura : 224
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që e njeh më mirë Allahun dhe që frikësohet më shumë prej Tij, jam unë. Hadithi sherif