Untitled Document

ES-HABI KEHF


Njëri nga perandorët Romakë Domitjanus ose Dokjanus ishte një njeri shumë i keq, tiran dhe i falej putave. Shpalli se ishte vetë zot. U vra në vitin 95 pas Krishtit. 7 të rinj që jetonin në qytetin Efesus (tani Tarsus) nuk donin ta linin fenë e Isait a.s dhe shkuan e u fshehën në një shpellë 15 km në largësi të qytetit.
Fjetën për 300 vite me radhë. U zgjuan në periudhën e perandor Teodusit dhe folën me Arjusin dhe shokët e tij. Fjetën përsëri. Teodusi zhduku putat dhe përhapi Krishtërimin. Shkoi në shpellë dhe u takua me Es-habi Kehfët dhe mori duatë e tyre. Perandori ndërtoi një faltore në hyrje të shpellës dhe më pas vdiq në vitin 395. Emrat e Es-habi Kehfëve janë kështu: Jemliha, Mekselina, Mislina, Mernus, Debernus, Sazenus, Kefestatajjus dhe qeni i tyre Kitmir.
Es-habi Kehfët do të rizgjohen sërish në kohën e hazreti Mehdiut do të shkojnë pranë tij, do të bëhen ushtarë të tij dhe do ta ndihmojnë atë. Do të fuen në Xhenet së bashku edhe me qenin e tyre Kitmirin. Es-habi Kehfët përmenden në Kur'an në suren Kehf.

KESHİLLA
Një dijetar thotë: “O të rinj të pastër! O ju fëmijë të atyre shehidëve të cilët e kaluan jetën e tyre duke mësuar dhe përhapur edukatën e mirë të fesë İslame dhe jetën e tyre e falën duke i mësuar fenë e Allahut njerëzve!...
Mësojeni fenë dhe edukatën e mirë të İslamit që të nderuarit të parët tanë na e sollën të plotë dhe të pandryshuar dhe na e lanë amanet. Ruajeni këtë amanet të shenjtë me të gjithë forcën, kundër atyre të cilët ia kanë ngulur sytë Atdheut tonë, armiqve të jetës, mallit dhe të edukatës fetare. Duke u përhapur në çdo vend mundohuni ti afroni të gjithë njerëzit në rrugën që të çon drejt shpëtimit. Ta dini se feja jonë na urdhëron të jemi me sjellje të mira, ta duam njëri-tjetrin, ti respektojmë më të mëdhenjtë e ti mëshirojmë më të vegjëlit, tu bëjmë mirë të gjithëve pa dallim feje. Jepuni të gjithëve hakun që i takon! Mos i dinli kundra ligjeve dhe urdhërave të qeverisë! Taksat i paguani në kohën e caktuar! Mos e harroni kurrë se Allahu është ndihmësi i të drejtëve! Ta duam dhe ta ndihmojme njëri-tjetrin që Allahu teala të na ndihmojë ne…”