Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 19 Prill 1437    Nëntor: 176
20 RAMAZAN 1442

2
MAJ
2021
E Djelë

Dita 122. e vitit, Ditët e Mbetura : 243
Muaji 5., 31 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Një sadaka e dhënë në muajin e Ramazanit është më e vlefshme se 1000 sadaka të dhëna në muajt e tjerë. Hadithi sherif