Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 22 Nëntor 1436    Nëntor: 28
20 REBIUL AHIR 1442

5
DHJETOR
2020
E Shtunë

Dita 340. e vitit, Ditët e Mbetura : 26
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
-

N.q.s dës­hi­ron të ndre­qësh di­kë, në fil­lim ndreq ve­ten tën­de. Haz­re­ti Omer (Radijallahu anh)