Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 11 Janar 1437    Nëntor: 78
21 XHEMAZIJEL AHIR 1443

24
JANAR
2022
E Hënë

Dita 24. e vitit, Ditët e Mbetura : 341
Muaji 1., 31 Ditë, Java 04.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Askush të mos harxhojë për mikun më tepër sesa ka mundësi. Hadithi sherif