Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 21 Shtator 1439    Hızır: 152
19 REBIUL EVVEL 1445

4
TETOR
2023
E Mërkurë

Dita 277. e vitit, Ditët e Mbetura : 88
Muaji 10., 31 Ditë, Java 40.
-

Ata që dëshirojnë të mësojnë diç, kurrë s’janë të papunë. Monteskije